26
ian.

Buget de venituri și cheltuieli 2020

Bugetul pe trimestre al instutuților publice finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2020.