08
mart.

CONCURS ANGAJARE LA C.S. FARUL CONSTANȚA

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetari plătit din fonduri publice […] Clubul Sportiv Farul Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a unor posturi vacante de execuție de natură contractuală aferente compartimentului Sport, după cum urmează:

  • 1 post antrenor asistent modelism (jumătate de normă);
  • 1 post administrator;
  • 1 post muncitor calificat;
    – pentru postul de muncitor calificat concursul constă într-o singură probă-interviu

Regăsiți toate detaliile în documentul PDF de mai jos: