01
iun.

Centralizator probă interviu Paznic și Antrenor Canotaj

Găsiți mai jos centralizatorul privind rezultatul probei interviu vizând posturile de PAZNIC și ANTRENOR CANOTAJ.