19
ian.

Anunt concurs ocupare post Antrenor Box

Având în vedere dispozițiile H.G. nr. 1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Clubul Sportiv Farul Constanța organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a funcției contractuale de execuție vacantă de antrenor asistent box al Clubului Sportiv Farul.